School’s Cool – Brede School Gouda mentorproject

buro KLEUR is verbonden aan:

School’s Cool Gouda/Waddinxveen – Brede School mentorproject 

School’s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van de basisschool naar de brugklas. Voor een aantal kinderen is dit namelijk een kwetsbare periode, omdat het op de middelbare school door hun aard, gedrag of de omstandigheden thuis gemakkelijk mis kan gaan. Onderpresteren en schooluitval liggen dan op de loer.

Kinderen die dit risico lopen, krijgen bij School’s cool een thuismentor. De
mentor is een vrijwilliger die gedurende anderhalf jaar wekelijks 1 a 2 uur bij de leerling thuiskomt om te helpen. Zo worden ook de ouders betrokken.
Kernwoord bij School’s cool is positieve aandacht. Door deze extra ondersteuning probeert de mentor de leerling op het goede spoor te houden. Daarmee zal de leerling zich beter kunnen ontwikkelen. De leerlingen die een mentor hebben (gehad) krijgen meer zelfvertrouwen en zitten beter in hun vel. Dit komt hun gedrag en hun prestaties ten goede.

Ben je benieuwd hoe je als mentor aan de slag kunt of wil je meer informatie, check onze website www.schoolscool.nl/gouda of www.schoolscool.nl/waddinxveen en geef je vandaag nog op als vrijwillige mentor, we kunnen je hulp goed gebruiken!

Rechtstreeks contact opnemen kan natuurlijk altijd: bianca@schoolscoolgouda.nl of bianca@schoolscoolwaddinxveen.nl

Het project stoelt op het werkmodel en de uitgangspunten van School’s cool. Het mentorproject is onderdeel van de Brede School Gouda. De stichting Vrienden van het Brede School mentorproject ondersteunt ons project. Het mentorproject voert haar activiteiten uit in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen.